ติดต่อเรา

RISC นำเสนอนวัตกรรม ทางออกสำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีวันที่ 29 พฤษภาคม 2663, กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย MQDC นำเสนอผลงานวิจัยผ่านนวัตกรรม “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ” สำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ในช่วง COVID-19

ภายใต้พันธกิจ “For All Well-Being” MQDC มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับทุกสิ่งบนโลก โดยตั้งใจช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ด้วยการมอบนวัตกรรม “ถุงแดงซิป ล็อกจำกัดเชื้อ” สู่สังคมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 150,000 ใบ

โดยทำการส่งมอบ “ถุงแดงซิปล็อกกำจัดเชื้อ” ให้กับสมาชิกวิสซ์ดอม คลับ ลูกบ้านทุกโครงการของ MQDC และองค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 50,000 ใบ และส่งมอบผ่านสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 100,000 ใบ เพื่อกระจายต่อไปยังชุมชนและประชาชนทั่วไป

“หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วถือเป็น “ขยะติดเชื้อ” เนื่องจากมีสารคัดหลั่งที่เกิดจากการไอ หรือจาม สามารถแพร่เชื้อได้” รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) กล่าว

“ดังนั้นหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่เชื้อ โดยเฉพาะต่อเจ้าหน้าที่เก็บขยะ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทิ้ง หรือกำจัดด้วยวิธีการเฉพาะทางอย่างถูกต้อง ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ หรือ Red Zip-Lock ถือเป็น“นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” หรือ Sustainnovation ที่จะมาตอบโจทย์ดังกล่าว จากการที่มองเห็น “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ” ที่มีการใส่หน้ากากอนามัยใช้แล้วได้ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถคัดแยกถุงแดงออกมาจากขยะทั่วไปได้ เพื่อที่จะนำถุงแดงเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดทิ้ง”

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกรุงเทพฯ ในการสนับสนุนการผลิต “ถุงแดงซิปล็อกกำจัดเชื้อ”

ทั้งนี้ขยะติดเชื้อของกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลซึ่งจะนำไปเผาที่เตาเผาขยะติดเชื้อ โดยศูนย์กำจัดขยะหนองแขมมีปริมาณขยะติดเชื้อมากถึง 42 ตันต่อวัน และศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชมีปริมาณขยะติดเชื้อ 60 ตันต่อวัน โดยกิจกรรมการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกต้องในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นได้นำไปสู่การสร้างถังขยะเฉพาะ ณ สำนักงานเขต 50 แห่ง

ทั้งนี้ทีมนักวิจัยของ RISC นำโดย น.ส.พันธ์พิสุ จุลพันธ์วัฒนา สถาปนิกวิจัยอาวุโส และ น.ส.ทิพทับทิม ภูมิพาณิชย์ สถาปนิกวิจัยอาวุโส ได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูลว่าทำไมหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจำนวนมากถึงถูกทิ้งในถังขยะทั่วไป

ผ่านการสำรวจประชาชนจำนวน 2,250 คน พบว่ากว่า 90.4% ทราบถึงการทิ้งหน้ากากอนามัยผิดวิธีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต่อผู้อื่น อย่างไรก็ตามมีเพียง 22.3% เท่านั้นที่ทิ้งถูกวิธี เมื่อดูในรายละเอียดจะพบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทิ้งหน้ากากใช้แล้วไม่ถูกต้อง กว่า 70% นั้น เกิดจากการที่ไม่สามารถหาถังขยะติดเชื้อได้ และ 24.4% ไม่ทราบว่าจะไปทิ้งที่ไหน

RISC จึงนำเสนอ “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะรู้และกำจัดอย่างถูกวิธีและเป็นการใช้พลาสติกตรงตามคุณสมบัติกันน้ำ ลดการแพร่กระจายเชื้อ และใช้อย่างคุ้มค่าเนื่องจากสามารถใส่หน้ากากอนามัยได้หลายชิ้นก่อนทิ้ง พร้อมทั้งการแทรกแนวคิดการเขียนข้อความขอบคุณ ส่งต่อกำลังใจ และความห่วงใยสู่เจ้าหน้าที่เก็บขยะอีกด้วย


ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมงานวิจัย RISC ได้ที่ www.risc.in.th

ชอบคุณข้อมูลจาก  https://www.dtgo.com/th/news/detail/554