ติดต่อเรา

แยกขยะให้ถูกถัง เพิ่มพลังรักษ์โลก


แยกขยะให้ถูกถัง เพิ่มพลังรักษ์โลก

          บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงที่จะสร้างขยะบางอย่างไม่ได้ เช่น เศษอาหาร กล่องนม กระป๋องน้ำ แบตเตอรี่หมดอายุ หลอดไฟขาด ฯลฯ

          ดังนั้นเมื่อสร้างขยะแล้วก็ต้องรู้จักแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปทำลายหรือรีไซเคิล อย่างถูกต้อง  ช่วยลดภาระให้กับโลกของเราอีกทางหนึ่ง ซึ่งการแยกขยะเบื้องต้นนั้นทำได้ง่ายมาก แค่ ทิ้งขยะ ให้ถูกถังดังต่อไปนี้เท่านั้นเอง

          #ถังขยะสีน้ำเงินหรือสีฟ้า รองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น พลาสติกห่อขนม ถุงบรรจุผงซักฟอก บรรจุภัณฑ์เปื้อนอาหาร

          #ถังขยะสีเขียว รองรับขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้

          #ถังขยะสีเหลือง รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม

          #ถังขยะสีส้มหรือสีแดง รองรับขยะมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่

          ทั้งนี้ แม้ว่าในละแวะบ้านของคุณจะมีถังขยะครบถุงสี แต่การแยกขยะตั้งแต่ในบ้านก่อนนำมาทิ้ง ก็จะทำให้การจัดการขยะในขั้นตอนต่อไปง่ายขึ้น เพื่อโลกที่น่าอยู่ของพวกเราทุกคน

#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

อ้างอิง

คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก

และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม