ติดต่อเรา

ลดโลกร้อนด้วย 5 วิธีแยกขยะ ทำง่าย ๆ ทำได้ทุกวัน


ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแต่ละวันคนเราต่างทิ้งขยะเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ขวดน้ำ แก้วกาแฟ กระดาษชำระ ถุงพลาสติก ห่อขนม เศษอาหาร ถ่าน ปลั๊กไฟ หน้ากากอนามัย ฯลฯ ทำให้แต่ละวันมีปริมาณขยะจำนวนมหาศาล การแยกขยะอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม สำหรับใครที่อาจคิดว่าการแยกขยะในที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องยาก ลองมาดู 5 วิธีแยกขยะแบบง่าย ๆ ทำตามได้ เหมาะสำหรับคนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม

แยกขยะแบบง่ายๆ เหมาะสำหรับคนพักอาศัยคอนโด

 

ทำไมต้องแยกขยะและการแยกขยะมีประโยชน์อย่างไร

ขยะรีไซเคิลที่คัดแยกไว้จะถูกนำไปใช้งานใหม่ทำให้ปริมาณขยะลดลง

ก่อนจะไปดูวิธีแยกขยะที่ทำตามได้แบบง่าย ๆ อยากให้ชาวคอนโดมิเนียมลองมาดูตัวเลขปริมาณขยะในประเทศกันก่อน เชื่อหรือไม่ว่าในแต่ละปี ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยจำนวนมาก ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยมากถึง 25.37 ล้านตัน ซึ่งจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุดต้องยกตำแหน่งแชมป์ให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรพักอาศัยหนาแน่น อีกทั้งมีโครงการคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นหลายแห่ง จึงทำให้การแยกขยะภายในคอนโดมิเนียมเป็นเรื่องสำคัญมาก หลายโครงการจึงส่งเสริมการแยกขยะอย่างวิธี ด้วยการจัดเรียงถังคัดแยกขยะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย

สำหรับประโยชน์ของการแยกขยะนั้น สิ่งแรกคือช่วยลดปริมาณขยะ เนื่องจากขยะรีไซเคิลที่คัดแยกไว้จะถูกนำไปใช้งานใหม่ทำให้ปริมาณขยะลดลง อีกทั้งยังส่งผลดีด้านสุขอนามัย ลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ลดการเกิดแบคทีเรีย โดยเฉพาะขยะติดเชื้อ รวมถึงขยะอันตรายที่ต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ เหตุผลสำคัญที่ต้องแยกขยะคือช่วยลดโลกร้อน ลดมลพิษ และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะขยะแต่ละประเภทจะถูกกำจัดอย่างถูกต้อง นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องแยกขยะอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอ

 

รวมวิธีแยกขยะสำหรับคนพักอาศัยคอนโดมิเนียม ทำง่าย ทำได้ทุกวัน

ทำความรู้จักขยะแต่ละประเภท

1. ทำความรู้จักขยะแต่ละประเภท

การดำเนินการคัดแยะขยะ สิ่งสำคัญคือควรทราบก่อนว่าขยะมีกี่ประเภทและแตกต่างกันอย่างไร เพื่อเลือกวิธีแยกขยะอย่างถูกต้อง

 - ขยะทั่วไป (ถังสีน้ำงิน)

ขยะทั่วไป คือขยะประเภทถุงขนม เศษกระดาษ ถุงพลาสติก หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นขยะที่ไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้ หรือหากนำไปรีไซเคิลแล้วอาจไม่คุ้มค่า การกำจัดขยะทั่วไปจึงเป็นการเผาหรือการฝังกลบเป็นหลัก และวิธีแยกขยะประเภทนี้สำหรับคนอยู่คอนโดมิเนียม แนะนำให้ใส่ลงถังสีน้ำเงิน เพราะหน่วยงานที่มาเก็บขยะจะทราบทันทีว่าเป็นขยะทั่วไปทำให้นำไปกำจัดได้ทันที

 - ขยะเปียก (ถังสีเขียว)

ถือเป็นขยะที่พบมากในทุกครัวเรือน เพราะขยะเปียกจัดอยู่ในขยะที่ย่อยสลายง่าย เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษกิ่งไม้ ซากพืช ซากสัตว์ ฯลฯ จึงนิยมถูกนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ วิธีแยกขยะประเภทนี้ให้นำใส่ถังสีเขียว อย่าลืมปิดปากถุงให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวน

 - ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง)

ขยะประเภทนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ ทำให้ช่วยลดปริมาณขยะได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดน้ำ แก้วพลาสติก กระป๋อง รวมถึงบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่มีเครื่องหมายรีไซเคิล วิธีแยกขยะประเภทนี้ให้ใส่ลงในถังสีเหลือง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

 - ขยะอันตราย (ถังสีแดง)

ขยะอันตราย คือ ขยะที่ชปล่อยสารปนเปื้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับคนหรือสัตว์ได้ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ขวดน้ำมันเครื่อง สเปรย์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี โดยเหตุผลสำคัญที่ต้องคัดแยกขยะอันตราย เพื่อลดการปนเปื้อนของสารพิษหรือสารเคมี และยังช่วยเพิ่มความระมัดระวังในการคัดแยกขยะ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องแยกขยะก่อนเสมอ โดยเฉพาะขยะอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้

2. จัดสรรพื้นที่ทิ้งขยะในคอนโดมิเนียม

เหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายคนมองว่าการแยกขยะอย่างถูกวิธีเป็นเรื่องยาก นั่นคือไม่ได้เตรียมพื้นที่ทิ้งขยะเอาไว้ เมื่อต้องการทิ้งขยะจึงใช้วิธีใส่ลงในถุงเดียวกันจึงทำให้แยกขยะไม่สำเร็จ เพราะฉะนั้น แนะนำว่าให้จัดสรรพื้นที่วางถังขยะเตรียมไว้ โดยใช้สีถุงเป็นสัญลักษณ์เพื่อเตือนตนเองว่าเป็นขยะประเภทใด หากพื้นที่ภายในคอนโดมิเนียมค่อนข้างจำกัด แนะนำให้เลือกใช้ถังขยะทรงสูงที่ช่วยประหยัดพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

3. คิดให้ดีก่อนทิ้ง

เมื่อจัดสรรพื้นที่เพื่อไว้สำหรับแยกขยะอย่างถูกต้องแล้ว ก่อนที่จะตัดสินใจทิ้งสิ่งของใด ๆ ก็ควรพิจารณาให้ดีเสียก่อน โดยเฉพาะขยะบางชนิดที่อาจนำมารีไซเคิลได้ โดยสามารถสังเกตได้จากข้อความระบุข้างบรรจุภัณฑ์ที่มีข้อความบอกว่าเป็นขยะรีไซเคิล นอกจากนี้ อีกหนึ่งวิธีแยกขยะชิ้นใหญ่ คือ การตัดหรือบีบขยะให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อให้ประหยัดพื้นที่ในถังขยะ

4. นำขยะไปทิ้งตามถังขยะแต่ละประเภท

หลังจากคัดแยกขยะเรียบร้อย วิธีแยกขยะขั้นตอนสุดท้าย คือ การนำขยะไปทิ้งในถังแยกขยะอย่างถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วโครงการคอนโดมิเนียมจะมีพื้นที่สำหรับทิ้งขยะและแยกถังขยะแต่ละประเภทให้อยู่แล้ว อย่าลืมปิดปากถุงให้สนิททุกครั้ง และหากเป็นขยะเปียกควรนำลงมาทิ้งทุกวัน เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นภายในคอนโดมิเนียม

5. ฝึกแยกขยะให้เป็นนิสัย

หลายคนอาจเคยเจอปัญหาพยายามแยกขยะ แต่ทำได้ไม่นานกลับต้องล้มเลิกความตั้งใจไปเสียเฉย ๆ เหตุผลส่วนใหญ่คือมองว่าวิธีแยกขยะเป็นวิธีที่ยุ่งยาก จะทิ้งขยะแต่ละชิ้นกลับต้องคิดก่อนเสมอว่าควรทิ้งถังขยะสีอะไร แต่ความยุ่งยากเหล่านี้จะหายไป หากพยายามแยกขยะจนเป็นนิสัย รับรองว่าในอนาคต การแยกขยะจะกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ อย่างแน่นอน

เพราะการคัดแยกขยะมีข้อดีหลายอย่าง นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องแยกขยะ เนื่องจากการแยกขยะอย่างวิธีจะช่วยให้การรีไซเคิลขยะทำได้ง่ายขึ้น ดีต่อสุขอนามัย อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาโลกร้อน และนอกจากการแยกขยะอย่างสม่ำเสมอแล้ว อย่าลืมลดปริมาณขยะ ด้วยการหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่าย รวมถึงการนำสิ่งของไม่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นสิ่งของชิ้นใหม่แทนการทิ้ง ซึ่งหากทำควบคู่กับวิธีแยกขยะที่ถูกต้อง เชื่อว่าปริมาณขยะจะลดลงอย่างแน่นอน

Credit : Link