ติดต่อเรา

ทิ้งขยะติดเชื้อโควิด19


 

ขยะติดเชื้อคืออะไร?

คือสิ่งของที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลายและเลือด เป็นต้น ซึ่งขยะติดเชื้อนี้รวมไปถึงชุดตรวจ COVID-19 ด้วยตัวเองอย่าง Antigen Test Kit หน้ากากอนามัย ภาชนะใส่อาหารและช้อนส้อมพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) และขวดน้ำดื่มหรือหลอดดูดน้ำพลาสติก(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรจัดการฆ่าเชื้อและมัดปากถุงในสนิทเรียบร้อย ก่อนทิ้งขยะเพื่อส่งกำจัดขั้นต่อไป

ทิ้งขยะติดเชื้อโควิด-19 อย่างถูกต้อง

วิธีการทิ้งขยะติดเชื้อที่บ้าน

ผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านตัวเอง จะต้องทำการแยกขยะและใส่น้ำยาฆ่าเชื้อในถุงขยะ รวมไปถึงขยะทุกชิ้นต้องบรรจุในถุงพลาสติกอย่างมิดชิด ก่อนส่งกำจัด ซึ่งสามารถแยกจัดการขยะได้ดังนี้

  1. ขยะติดเชื้อ ควรทิ้งใส่ถุงขยะ และใส่น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ 2 ฝาก่อนใส่ถุงอีกชั้น จากนั้นปิดปากถุงให้สนิท
  2. ควรใส่ขยะติดเชื้อในถุงสีแดง หรือถ้าไม่มีถุงสีแดง ควรเขียนหน้าถุงว่าขยะติดเชื้อก่อนทิ้งที่ถังขยะ
  3. ก่อนทำการทิ้งขยะติดเชื้อ ควรตรวจสอบก่อนว่าถุงรั่วและขาดหรือไม่

วิธีการทิ้งขยะติดเชื้อที่สถานประกอบการ

สถานประกอบการควรจัดพื้นที่สำหรับการทิ้งและวางถุงติดเชื้อต่าง ๆ ก่อนนำไปกำจัด  และควรปฏิบัติตนดังนี้ เช่น

  1. ไม่หยิบย้ายขยะด้วยมือเปล่า ควรใช้คีมเหล็กคีบ และสวมถุงมือทุกครั้ง
  2. ขยะติดเชื้อ  ควรทิ้งใส่ถุงขยะ และใส่น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ 2 ฝาก่อนใส่ถุงอีกขั้น จากนั้นปิดปากถุงให้สนิท
  3. ควรใส่ขยะติดเชื้อในถุงสีแดง หรือถ้าไม่มีถุงสีแดง ควรเขียนหน้าถุงว่า “ขยะติดเชื้อ“ ก่อนทิ้งที่ถังขยะ
  4. ก่อนทำการทิ้งขยะติดเชื้อ ควรตรวจสอบก่อนว่าถุงรั่วและขาดหรือไม่
  5. การเคลื่อนย้ายขยะ ควรจัดตารางการทิ้งขยะ และติดป้ายติดกำกับที่ชัดเจน รวมไปถึงสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายก่อนทำการเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อ  เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสถานประกอบการ

ทั้งนี้ไม่ว่าจะทำการทิ้งขยะติดเชื้อที่บ้านหรือสถานประกอบการ ควรสวมถุงมือยางอนามัยก่อนทุกครั้ง หลังจากการจำกัดขยะติดเชื้อแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

แหล่งที่มา : https://www.sikarin.com/health/ทิ้งขยะติดเชื้อโควิด19