ติดต่อเรา

คพ. รับมอบอุปกรณ์อนามัยส่วนบุคคลและถุงขยะสีแดง


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รับมอบอุปกรณ์อนามัยส่วนบุคคลและถุงขยะสีแดง จากกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย พร้อมด้วย กลุ่มบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด และบริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ประกอบด้วย ถุงขยะสีแดง จำนวน 109,343 ใบ และอุปกรณ์อนามัยส่วนบุคคล จำนวน 50 ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรมการดำเนินงานของ คพ. และพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ในการคัดแยกขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย)

นายอรรถพล กล่าวว่า ในปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในพื้นที่ 22 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่งผลให้ขยะจากหน้ากากอนามัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการทิ้งหน้ากากอนามัยในครัวเรือนที่ยังไม่ถูกวิธี ทำให้การบริหารจัดการขยะติดเชื้อจากครัวเรือนเป็นไปอย่างยากลำบาก หากปราศจากอุปกรณ์ในการช่วยแยกขยะติดเชื้อ ซึ่งการใช้ถุงขยะสีแดงในการคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนจะช่วยอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานต่างๆ  ในการคัดแยกขยะติดเชื้อ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ คพ. ยังได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติกกับหน่วยงานดังกล่าวอีกด้วย

ทั้งนี้ คพ. จะนำ “ถุงขยะสีแดง” สำหรับครัวเรือน ขนาด 18 X 20 นิ้ว และ 24 x 28 นิ้ว ไปใช้ในการคัดแยกขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี ตาก เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง สงขลา ยะลา และนราธิวาส เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อจากครัวเรือนภายในจังหวัด และดำเนินการรวบรวมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป
 

ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
credit : https://www.pcd.go.th/pcd_news/13554/