ติดต่อเรา

การกำจัดขยะติดเชื้อ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 แยกกักตัวที่บ้าน


นโยบายการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) อาจทำให้มีขยะติดเชื้อที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก เสมหะ และน้ำลายของผู้ป่วยโรคโควิด-19 จึงจำเป็นต้องแยกจัดการขยะเหล่านี้ออกจากขยะทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ขยะติดเชื้อ

 • กระดาษทิชชู
 • หน้ากากอนามัย
 • ชุดตรวจแอนติเจนแบบเร็ว (Antigen Test Kit)
 • ภาชนะใส่อาหารและช้อนส้อมพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียว)
 • ขวดน้ำดื่ม หรือหลอดดูดน้ำพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียว)

ขั้นตอนการเก็บขยะติดเชื้อ

 1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน
 2. ทิ้งขยะในถุงพลาสติก 2 ชั้น โดยใช้ถุงแดงหรือเขียนข้อความ “ขยะติดเชื้อ” ให้เห็นชัดเจน
 3. ถุงชั้นแรกมัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น เช็ดปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ หรือแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 70 จากนั้นใส่ในถุงชั้นที่ 2 มัดปากถุงให้แน่นแล้วเช็ดด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง
 4. เคลื่อนย้ายขยะไปยังจุดรับทิ้งขยะติดเชื้อที่จัดไว้โดยเฉพาะ เพื่อรอการจัดเก็บจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  – หากแยกกักตัวร่วมกับผู้ที่ไม่ติดเชื้อ ให้ผู้ที่ไม่ติดเชื้อเป็นผู้เคลื่อนย้าย
  -หากแยกกักตัวคนเดียวหรืออยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ ควรเคลื่อนย้ายขยะในเวลาที่ผู้คนไม่พลุกพล่าน

คำแนะนำจากแพทย์

ทั้งนี้ ผู้เคลื่อนย้ายขยะต้องสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น สวมถุงมือยาง หรือใช้ถุงพลาสติกจับถุงขยะ ภายหลังจัดการขยะติดเชื้อแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เจลทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.วรวุฒิ ตันติทวีวัฒน์

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://bit.ly/3Hw6fov