ติดต่อเรา

กทม. จัดสถานที่ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว “พับ-ม้วนใส่ถุงพลาสติก หรือทิ้งลงถังขยะสีแดง" ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19            ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้รายงานตัวเลขการทิ้งหน้ากากอนามัย เฉลี่ยวันละ 1,500 กิโลกรัม ถือว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ด้วยความห่วงใย กทม. จึงได้จัดสถานที่สำหรับทิ้งขยะหน้ากากอนามัยไว้บริการประชาชน สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยไร้การแพร่กระจาย

           
 หน้ากากอนามัยทิ้งให้ถูกถัง ถูกวิธี

            สำหรับการทิ้งขยะหน้ากากอนามัยที่ถือเป็นขยะติดเชื้อ อันตราย ในส่วนของบ้านเรือนทั่วไป ทุกๆ คนควรแยกทิ้งจากขยะอื่นๆ รอให้รถเก็บขยะของสำนักงานเขตจัดเก็บ หรือทิ้งในสถานที่ตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัยที่ กทม. กำหนดไว้ ได้แก่ สำนักงานเขตทั้งหมด 50 เขต, ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด 68 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัด กทม. ทั้งหมด 9 แห่ง

            ทั้งนี้ ก่อนที่ทุกๆ คนจะทิ้งหน้ากากอนามัยลงถัง ควรทำการแยกทิ้งหน้ากากอนามัยใส่ในถุงซิปล็อคโดยเฉพาะ หรือหากใครไม่มีก็สามารถใช้ถุงพลาสติกแทนได้ โดยให้มัดปากถุงให้แน่นพร้อมเขียน/ติดหน้าถุงพลาสติกด้วยว่า “หน้ากากอนามัย”
เพื่อให้จนท.ชุดปฏิบัติการจัดเก็บขยะหน้ากากอนามัยทราบและคัดแยกขยะชิ้นนี้ได้อย่างถูกหลักอนามัย ย้ำอีกครั้ง!! หน้ากากอนามัยต้องทิ้งให้ถูกถัง ถูกวิธี ช่วยป้องกันการติดเชื้อ COVID-19